OpenData by Socrata

Close
Author
City of Trenton, New Jersey
Description
Rating
Current value: 0 out of 5
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

BlockNo
blockno
LotNo
lotno
QualCode
qualcode
Location
location
Owner
owner
Unnamed Column
unnamed_column
Unnamed Column 1
unnamed_column_1
Mailing Address
mailing_address
City/State
city_state
ZipCode
zipcode
Zoning
zoning
YearBuilt
yearbuilt
AddLots
addlots
LandValue
landvalue
ImprValue
imprvalue
Total
total
Land Dimensions
land_dimensions

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.
OpenData by Socrata