OpenData by Socrata

Close
Author
Anu Hiremat
Description
This data set contains the 5-star ratings for nursing homes in Utah by the Center for Medicare and Medicaid Services. Ratings for Health inspections, Staffing and Quality measures are included. The 5-star quality rating system isn't a substitute for visiting the nursing home. This system can give you important information, help you compare nursing homes by topics you consider most important, and help you think of questions to ask when you visit the nursing home. Use the 5-star ratings together with other sources of information. Rating system includes ratings for health Inspection, Staff, Registered Nurse Staff, QM and finally an overall rating.
Tags
utah, medicare, nursing homes, senior care
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Utah State Government Open Data
Source Link
https://opendata.utah.gov/Health/Star-Ratings-From-Medicare-For-Utah-Nursing-Homes-/ninu-r2ec/data
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

Federal Provider Number
federal_provider_number
Provider Name
provider_name
Provider State
provider_state
Overall Rating
overall_rating
Overall Rating Footnote
overall_rating_footnote
Health Inspection Rating
health_inspection_rating
Health Inspection Rating Footnote
health_inspection_rating_1
QM Rating
qm_rating
QM Rating Footnote
qm_rating_footnote
Staffing Rating
staffing_rating
Staffing Rating Footnote
staffing_rating_footnote
RN Staffing Rating
rn_staffing_rating
RN Staffing Rating Footnote
rn_staffing_rating_footnote
Location
location
Processing Date
processing_date
New Georeferenced Column
geocoded_column

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.
OpenData by Socrata